Benni Bdker forfatter

FORFATTER I FÆNGSEL

Jeg er i gang med at rydde op i alle de papirer, jeg har samlet sammen i forbindelse med arbejdet på min næste roman, Mordbrand. Der er en hel mappe fuld af ting fra min research og min planlægning. Som eksempel kan et kapitel fra bogen, der viser min brug af research om at være i fængsel, læses her.

Jeg arbejder som regel på den måde, at jeg først får en idé til nogle personer eller en del af plottet. Med Mordbrand var det bare noget med ”en pæn dreng, der ser noget han ikke skulle have set – og så en brand på et asylcenter”. Ikke ret meget mere end det, men så begynder jeg at udbygge personerne, finder ud af hvem de er og den slags og får mere styr på selve historiens udvikling. Derefter laver jeg en egentlig synopsis. Det er sådan en slags resume af historien, hvor jeg skitserer hele sammenhængen og udviklingen.

Nogle krimiforfattere arbejder anderledes. De siger, at de ikke aner, hvem fx morderen er, før de kommer til sidste kapitel. At hvis de skal planlægge hele historien på forhånd, så vil den blot blive kedelig og uinspirerende at skrive. Sådan har jeg det bestemt ikke. Og jeg vil også vove at påstå, at man kan se det på en del forfattere, at de ikke har haft nogen idé om deres histories udvikling fra starten, når de til allersidst udnævner en eller anden tilfældig person til skyldig, fordi de ellers ikke kan få deres plot til at hænge sammen.

En sidste vigtig ting i arbejdsprocessen er research. Dvs. at finde ud af alt det man ikke aner noget om. Det er alle de avisudklip og noter og alt muligt andet, der fylder en masse i mine mapper.

Til Mordbrand har jeg fx skulle vide noget om brandfolks arbejde. Heldigvis har min far i mange år været brandmand, så det kendte jeg lidt til. Men så var der sådan noget med, hvordan man egentlig opklarer om en brand er påsat. Hvordan asylcentre ser ud. Hvordan det er at være flygtning i Danmark. Hvordan man begår checkbedragerier. Alle mulige ting.

Noget af det ved jeg lidt om, fordi jeg også er nævning, dvs. jeg er med til at dømme i forskellige retssager. Noget af det må jeg læse mig til eller spørge folk om. Og noget af det må jeg selv undersøge. Fx hvordan det er at være i fængsel. Hvordan der ser ud, hvordan de daglige rutiner er og al den slags. Så måtte jeg jo prøve at være i sådan et! Fængsler skulle jeg vide noget om, fordi et helt kapitel i Mordbrand foregår i Vestre Fængsel.

Det kan du læse her!

Leave a Reply

Benni Bdker forfatter
Illustration: Thomas Thorhauge